7. Veľkonočná nedeľa – 12. 05. 2024

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnešnú nedeľu 12. 5. bude slávnosť prvého svätého prijímania detí zo ZŠ Andreja Kmeťa a ZŠ Pri Podlužianke pri svätej omši o 10.30. Modlime sa za naše prvoprijímajúce deti, aby zostali verné Ježišovi Kristovi.

Dnes na druhú májovú nedeľu kresťania slávia Deň matiek. Vyprosujeme všetkým matkám hojnosť Božieho požehnania, veľa síl a lásky pri výchove svojich detí.

V nedeľu 12.5. sa uskutoční v našej cirkvi zbierka na katolícke masmédiá. Vďaka vašim milodarom môžu katolícke médiá vysielať a skvalitňovať svoje programy.

Dnes 12.5. vás pozývame na modlitby do Mariánskeho večeradla od 16.30 do farského Kostola sv. Michala.

Od piatka 10.5. sa modlíme novénu k Duchu Svätému.

Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú Letné Kántrové Dni, ktorých obsahom sú Prosby za jednotu kresťanov alebo Za duchovné povolania. Záväzný je jeden deň. U nás budeme mať prosebný deň pri všetkých svätých omšiach v piatok 17.5.

V sobotu 18.5. bude vo farskom kostole sv. Michala o 10.00 vyslúžená sviatosť birmovania v maďarskom jazyku.

V nedeľu 19.5. je slávnosť Zoslania Ducha Svätého, ktorou končí Veľkonočné obdobie.

Na tretiu nedeľu v mesiaci 19.5. môžete odovzdať svoj milodar na opravy, skrášlenie a iné potreby našich kostolov. Srdečné Pán Boh zaplať za vašu spoluzodpovednosť o naše chrámy, ktoré sú naším spoločným domovom.

Srdečne ďakujeme aj za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete na našej webovej stránke www.faralevice.sk; Nájdete nás aj na facebooku – Farnosť sv. Michala archanjela – Levice mesto alebo facebook.com/faralevice.

Mons. Ján Bednár, farár