7. nedeľa v Cezročnom období - 19. 02. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnes 19. 2. na tretiu nedeľu v mesiaci môžete odovzdať po všetkých svätých omšiach svoj milodar na obnovu lavíc. Zároveň vás prosíme o štedrejší milodar, podľa vašich možností, nakoľko nám značne zvýšili pôvodné platby za energie. Úprimné Pán Boh zaplať! V pondelok 20. 2. po rannej svätej omši je stretnutie členov Misijného združenia Ducha Svätého.

V stredu 22. 02. je popolcová streda, ktorou začína pôstne obdobie. Je dňom pokánia v celej Cirkvi. Zachovávame pôst a zdržujeme sa mäsitého pokrmu.

Pri svätých omšiach budeme na znak pokánia značení na čele popolom. Pobožnosti Krížovej cesty budú ako obvykle v stredu a piatok v kostole 30 min. pred večernou svätou omšou. Každú pôstnu nedeľu o 15.00 na levickej Kalvárii za každého počasia. Po Krížovej ceste bude možnosť výstupu na vyhliadkovú vežu.

Opakujeme oznamy týkajúce sa prvého svätého prijímania a birmovky v našej farnosti: Termíny prvého svätého prijímania v r. 2023 v našej budú takto: v nedeľu 14. 5. o 10.30 I. ZŠ A. Kmeťa a IV. ZŠ Pri Podlužianke; Ďalšiu nedeľu 21.5. o 10.30 II. ZŠ na ul. sv. Michala a VII. ZŠ na Školskej ulici. Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí pred prvým svätým prijímaním s podrobnými informáciami bude po Veľkej noci v apríli. Presný dátum vám včas oznámime.

Termín birmovky v našej farnosti je stanovený na sobotu 10. 6. o 10.00 vo farskom kostole sv. Michala. Stretnutie s rodičmi birmovancov bude v máji. Dátum vám oznámime v predstihu.

Na prvú pôstnu nedeľu 26. 2. sa koná jarná zbierka na charitu. Nech Pán odmení a požehná všetkých, ktorí sú ochotní podeliť sa s chudobnými.

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár, dekan