33. nedeľa v období cez rok - 13. 11. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnešnú nedeľu 13. 11. môžete svojim milodarom prispieť na chod kňazského seminára. Ďakujeme v mene našich seminaristov za vašu štedrosť.

Dnes, 13. 11. ste pozvaní do Večeradla modlitieb o 16.30 vo farskom kostole sv. Michala.

Katechéza prvoprijímajúcich je v stredu o 16.30 vo fare a katechéza birmovancov v piatok o 16.00 vo fare.

Od stredy budú vo farskom kostole k dispozícii tabuľky požehnania na rok 2023 v slovenskom aj v maďarskom jazyku.

V štvrtok o 17.00 bude tichá adorácia vo farskom kostole sv. Michala.

Budúca 34. nedeľa, nedeľa Krista Kráľa je posledná v liturgickom roku „C”. Na záver svätej omše bude zasvätenie ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu s možnosťou získania úplných odpustkov.

Budúcu nedeľu môžete odovzdať svoj milodar na obnovu lavíc vo farskom kostole sv. Michala. Ďalšie lavice zoberú na opravu budúci rok. Vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať!

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár, dekan