29. nedeľa v období cez rok - 16. 10. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Túto nedeľu 16. 10. môžete odovzdať svoj milodar na opravu lavíc vo farskom Kostole sv. Michala po všetkých sv. omšiach. Pán Boh zaplať za každý milodar!

 V utorok 18. 10. pozývame deti zapojiť sa do modlitbovej akcie „Milión detí sa modlí ruženec” pred večernou svätou omšou o 17.15. Deti sa môžu modliť aj doma s rodičmi.

 V štvrtok 20. 10. bude v rámci mesačnej rekolekcie kňazov nášho dekanátu koncelebrovaná svätá omša o 9.30 vo farnosti Santovka.

 V piatok 21. 10. Vás srdečne pozývame po večernej svätej omši o 18.00 na prezentáciu putovania Camino de Santiago 2022 „oKrajmi sv. Františka Xaverského (s sv. Ignáca z Loyoly) od Bilbaa po Oviedo”.

 Budúcu nedeľu 23. 10. je Misijná nedeľa, kedy viacej pamätáme a viacej sa modlíme za misie. Pri tejto príležitosti sa uskutoční tradičná misijná zbierka, ktorou podporíme prácu našich misionárov a ich pastoračné aktivity.

 Farskú svätú omšu 23. 10. o 10.30 obohatí svojim vystúpením Spevácky zbor OMNIA zo Žiliny pod vedením dirigentky Moniky Bažíkovej. Po svätej omši si môžete vypočuť ich koncert, ktorý sa koná v rámci Medzinárodného festivalu zborového spevu. Príďte sa obohatiť hodnotným kultúrnym zážitkom.

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár, dekan