27. nedeľa v období cez rok - 02. 10. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnes 2. 10. je prvá nedeľa v mesiaci, kedy vás očakávame na eucharistickej poklone vo farskom kostole od 15.00 s obvyklým modlitbovým programom.

 Mesiac október je zasvätený Ružencovej Panne Márii. Preto vás povzbudzujeme k hojnejšej účasti na modlitbe svätého ruženca, ktorý sa spoločne modlíme v kostole od pondelka do soboty vždy po rannej svätej omši a večer pred svätou omšou o 16.00 po maďarsky a o 17.15 po slovensky. Za spoločnú recitáciu svätého ruženca môžeme získať pri splnení všetkých ostatných podmienok úplné odpustky.

 K prvému piatku sa spovedá v stredu, štvrtok a piatok od 16.00. Chorých doma navštívime v dohodnutých časoch.

 Pravidelná katechéza prvoprijímajúcich pokračuje v stredu 5. 10. o 16.30 vo fare.

 Birmovanci namiesto katechézy na fare prídu v piatok 7. 10. do farského kostola svätého Michala na spoveď o 17.00 a na svätú omšu o 18.00.

 Na budúcu nedeľu 9. 10. bude opäť svätá omša za účasti detí o 10.00 v kostole svätého Jozefa a farská o 10.30 vo farskom kostole svätého Michala archanjela.

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár, dekan