2. pôstna nedeľa - 05. 03. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Zbierka na charitu minulú nedeľu je už odoslaná. Ešte raz zo srdca ďakujeme v mene chudobných za váš štedrý milodar. Poklona na prvú nedeľu v mesiaci (5.3) vo farskom kostole bude od 16.00, nakoľko je na Kalvárii o 15.00 pobožnosť krížovej cesty.

 Vo štvrtok 9.3.o 9.30 bude v Hronských Kosihách koncelebrovaná svätá omša z príležitosti mesačnej rekolekcie kňazov nášho dekanátu.

 Cirkevná škola sv. Vincenta de Paul pozýva budúcich škôlkárov, školákov a ich rodičov v piatok 10.3. na Deň otvorených dverí od 14.00.

 Spolok sv. Vincenta prosí o 2% z daní za rok 2022.Vaše 2% pomôžu ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi. Finančné dary budú použité na potraviny, lieky, školské potreby, nedoplatky riešenie problémových situácií. Tlačivá nájdete vzadu na stolíku.

 Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom za štedré milodary na lavice a energie.

 Rovnako ďakujeme za milodary, ktoré posielate na náš farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, dekan