25. nedeľa v období cez rok – 24. 09. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

 Dnes, v nedeľu 24. 9. popoludní o 16.30 vás pozývame na modlitby v Mariánskom
večeradle do farského kostola sv. Michala archanjela.

 Srdečne ďakujeme za milodary na plánované opravy našich kostolov. Veľmi si vážime vašu štedrosť a spoluzodpovednosť za chrámy, v ktorých sa schádzame ako rodina
Božích detí.

 Katechézy pred prvým svätým prijímaním budú bývať každú stredu od 27. 9. vo fare od 16.30 do 17.30. Prvé informačné stretnutie ohľadom prvého svätého prijímania pre rodičov spolu s prvoprijímajúcimi deťmi je túto nedeľu 24. 9. o 15.00 v Kostole sv. Jozefa, kde dostanú deti po zaplatení príspevku 25€ katechetické pomôcky.

 Prosíme deviatakov ZŠ a starších, ktorí sa chcú prihlásiť na sviatosť birmovania
v našej farnosti, aby prišli spolu so svojimi rodičmi na prvé úvodné stretnutie v nedeľu 24. 09. o 16.30 do Kostola sv. Jozefa, kde dostanú po zaplatení príspevku 25€ katechetické pomôcky. Úvodnú katechézu budú mať v piatok 29.9. o 16.00 s pátrami benediktínmi v Kostole sv. Jozefapo nej bude hneď nasledovať sv. omša.

 Na budúci týždeň v piatok 29. 9. je sviatok sv. archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela. Patróna našej farnosti sv. Michala oslávime v nedeľu 1.10. pri všetkých svätých omšiach. Preto od piatku 29. 9. prídu k nám pátri benediktíni na trojdňovú duchovnú obnovu, ktorá potrvá do nedele 1. 10. Hneď v piatok budú mať o 16.00 katechézu a následne sv. omšu pre mladých a birmovancov v Kostole sv. Jozefa.Kostole sv. Michala budú
slúžiť sv. omšu o 18.00. V sobotu budú slúžiť vo farskom kostole sv. omše o 7.30 aj o 18.00. V nedeľu znova o 7.30 a o 10.30. Aby sme prežili tieto dni s čistým
a otvoreným srdcom, v piatok a sobotu sa bude spovedaťod 17.00, v nedeľu
polhodinu pred sv. omšami o 7.30 a 10.30.
V sobotu 30.9. vás pozývame hneď po večernej sv. omši na adoráciu spojenú
s modlitbami Taizé. Spevom aj slovom nás bude sprevádzať spevácky zbor
z Rybníkov, ktorým už teraz ďakujeme. Je to práve deň volieb, príďme aj takto sa stíšiť uprostred hluku sveta a vyprosiť od Pána požehnanie a pokoj do našich sŕdc, ktorý môže dať len On, lebo mier a pokoj v našej krajine aj vo svete závisí od nastavenia srdca každého z nás.

 V nedeľu 1. 10. budú sväté omše iba vo farskom Kostole sv. Michala archanjela. Svätá omša za účasti detí v Kostole sv. Jozefa nebude. Prosíme deti a ich rodičov, aby prišli o 10.30 na svätú omšu, ktorou sa ukončí duchovná obnova. Taktiež poprosíme šikovné gazdinky (ale aj gazdov ), keby upiekli niečo slané/sladké a po sv. omši o 10.30 by
sme sa podelili o tieto výtvory v rámci agapé, ďakujeme.

 Aby sme mali čo najhojnejší úžitok z duchovnej obnovy, od štvrtka 21. 9. sa modlíme novénu k svätému Michalovi archanjelovi vždy pre večernou sv. omšou o 17.45, do ktorej vložíme aj úmysel za voľby v našej vlasti, ktoré sa konajú v sobotu 30.9. Preto vás pozývame prísť trocha skôr na sv. omšu a zapojiť sa do týchto modlitieb.

 Ďakujeme všetkým, ktorí priniesli na poďakovanie z plodov svojej úrody. Členky spoločenstva sv. Vincenta de Paul ich prerozdelili chudobnejším rodinám.

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet:
SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár, dekan