23. nedeľa v období cez rok – 10. 09. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

  • Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dôstojné prežitie Kalvárskych hodov. Zvlášť chceme poďakovať pani PhDr. Kataríne Holbovej za celoročnú starostlivosť o Kalváriu spolu so všetkými spolupracovníkmi z Občianskeho združenia Patrimonium Servandi, p. Milanovi Boledovičovi a Milanovi Šedivcovi a ďalším spolupracovníkom za chutné menu, ako aj všetkým gazdinkám, ktoré priniesli sladké a slané pochúťky. 
 
  • Túto nedeľu 17. 9. popoludní o 13.30 vykonáme pastoračnú návštevu v Jeseni života na Družstevníckej ulici.
 
  • Deti z 3. ročníkov ZŠ, ktoré sa prihlásili na náboženskú výchovu, dostanú v škole od katechétov prihlášky na 1. sv. prijímanie, ktoré, prosíme rodičov, aby hneď vyplnili a odovzdali katechétom. Staršie deti od 4. ročníkov vyššie, ktoré by chceli prijať sväté prijímanie, nech si pýtajú prihlášku od katechétky.
 
  • Katechézy pred prvým svätým prijímaním budú bývať každú stredu od 27. 9. vo fare od 16.30 do 17.30. Prvé informačné stretnutie ohľadom prvého svätého prijímania pre rodičov spolu s prvoprijímajúcimi deťmi bude v nedeľu 24. 9. o 15.00 v Kostole sv. Jozefa, kde dostanú deti po zaplatení príspevku 25€ katechetické pomôcky.  
 
  • Prosíme deviatakov ZŠ a starších, ktorí sa chcú prihlásiť na sviatosť birmovania v našej farnosti, aby prišli spolu so svojimi rodičmi na prvé úvodné stretnutie v nedeľu 24. 09. o 16.30 do Kostola sv. Jozefa, kde dostanú po zaplatení príspevku 25€ katechetické pomôcky.
 
  • Dnes 17. 9. môžete ako zvyčajne na tretiu nedeľu v mesiaci odovzdať po všetkých svätých omšiach svoje milodary na plánované opravy našich kostolov, ktoré sú spoločným domovom veriacich našej farnosti. Srdečné Pán Boh zaplať!
 
  • Na budúci týždeň sú v stredu, piatok a sobotu jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. U nás budeme ďakovať pri svätých omšiach v piatok 22. 9. Prosíme, aby ste priniesli z plodov vašej úrody do štvrtku večera, aby ich naša pani aranžérka mohla dôstojne upraviť. Vopred ďakujeme.
 
  • Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: 
 

   SK18 0900 0000 0000 2861 1284

  • Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

                                                     

                                

Ján Bednár, farár, dekan