30. nedeľa v období cez rok - 23. 10. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Spolok sv. Vincent de Paul, Konferencia sv. Jozefa v Leviciach, ďakuje všetkým dobrodincom za získané finančné prostriedky v rámci celoslovenskej verejnej zbierky BOJ PROTI HLADU, pri predaji srdiečok vo výške 710.- eur. Srdečné Pán Boh zaplať!

V utorok 1. 11. je slávnosť Všetkých svätých. Sväté omše budú ako bývajú v nedeľu v obidvoch kostoloch. Pobožnosť za dušičky bude o 15.00 pri centrálnom kríži (vedľa krematória). Budeme pri tom pamätať aj na + Csabu Tolnaja, bývalého viceprimátora.

V stredu 2. 11. je Spomienka na všetkých verných zosnulých. Okrem rannej a večernej sv. omše bude v rámci katechézy prvoprijímajúcich sv. omša aj v Kostole sv. Jozefa o 16.30 pre prvoprijímajúcich, ich rodičov aj všetkých veriacich.

Pripomíname možnosť získania odpustkov iba pre duše v očistci od 1. 11. do 8. 11. vrátane pri splnení obvyklých podmienok. Môžete sa ísť pomodliť na cintorín alebo aj ku krížu v záhrade pri farskom Kostole sv. Michala.

K prvému piatku môžete pristúpiť k sviatosti zmierenia v stredu, štvrtok a piatok od 16.00. Chorých doma budeme spovedať v obvyklých časoch.

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár, dekan